About Us

showcase image

รับเหมาก่อสร้างโดยทีมช่างมืออาชีพ

เราพบปัญหาว่าในปัจจุบันมีผู้รับเหมาก่อสร้างมากมายที่อยากเข้ามาทำอาชีพนี้โดยไร้ซึ่งประสบการณ์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ทั้งความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบต่องาน ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เป็นต้น โดยสาเหตุหลักเกิดจากการผันตัวเองจากช่างผู้ชำนาญงานมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยที่ขาดความรู้ด้านการบริหาร จัดการ ทำให้งานที่รับมาจากลูกค้าไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทำให้ต้องทิ้งงาน เชิดเงินลูกค้า และลดสเปควัสดุ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออาชีพรับเหมาก่อสร้างนี้ ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อถือ และไม่ไว้วางในตัวผู้รับเหมาก่อสร้าง เรามหาลาภก่อสร้าง ขอเป็นตัวแทนผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีจรรยาบรรณและพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ทำงานตามสเปคที่ได้ตกลงกับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าตามนโยบายหลักของเราคือ